Bài viết nổi bật

Danh Sách Kênh TV360 Viettel Cần Thơ

Danh Sách Kênh TV360 Viettel Cần Thơ

Ngày đăng: 10/05/2024 Lượt xem: 41 Lượt
 

 LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH SỐ TV360 VIETTEL Gọi ngay:0981.621.621 Viettel TV360 là giải pháp lắp truyền hình cáp trên mạng Internet của Viettel Telecom. Giúp khách hàng có thể xem được hơn 150 kênh truyền hình đặc sắc.  ★ Đăng Ký Thêm Dịch Vụ Truyền Hình TV360 Viettel Gọi ngay:0981.621.621 ✔‎ Gói APP TV36030.000đ/Tháng ✔‎ Gói BOX TV36060.000đ/Tháng (TV360 Viettel xem được […]

Bài viết mới nhất

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet5 250Mb – 430.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet5 250Mb – 430.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet5 250Mb – 430.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET5  ✔‎ Tốc Độ 250Mb – 430K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 3 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet4 200Mb – 350.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet4 200Mb – 350.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet4 200Mb – 350.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET4  ✔‎ Tốc Độ 200Mb – 350K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 2 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet2 120Mb – 245.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet2 120Mb – 245.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet2 120Mb – 245.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET2  ✔‎ Tốc Độ 120Mb – 245K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 2 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet1 100Mb – 225.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet1 100Mb – 225.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet1 100Mb – 225.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET1  ✔‎ Tốc Độ 100Mb – 225K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 1 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net4Plus 140Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net4Plus 140Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net4Plus 140Mb  ✔‎ Gói NET4PLUS  ✔‎ Tốc Độ 140Mb – 260K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, […]

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net3Plus 110Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net3Plus 110Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net3Plus 110Mb  ✔‎ Gói NET3PLUS  ✔‎ Tốc Độ 110Mb – 210K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, […]

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net2Plus 80Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net2Plus 80Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net2Plus 80Mb  ✔‎ Gói NET2PLUS  ✔‎ Tốc Độ 80Mb – 150K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ […]

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net1Plus 40Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net1Plus 40Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022
 

 Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net1Plus 40Mb  ✔‎ Gói NET1PLUS  ✔‎ Tốc Độ 40Mb – 135K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ […]

Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi Cho Sinh Viên

Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi Cho Sinh Viên

Ngày đăng: 13 - 02 - 2022
 

 Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi Cho Sinh Viên   0981.621.621 – 0968.01234.3 ☎ ☎ Gọi ngay:0981.621.621  – Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ tục nhanh chóng và lắp đặt trong ngày. Cáp Quang Viettel […]

1 12 13 14