Viettel Khuyến Mãi Mới Nhất

Lắp Đặt Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi

Lắp Đặt Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi

Ngày đăng: 16 - 02 - 2022

Lắp Đặt Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ tục nhanh chóng và lắp đặt trong ngày. Home wifi Viettel là một hệ […]

 
Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet5 250Mb – 430.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet5 250Mb – 430.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet5 250Mb – 430.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET5  ✔‎ Tốc Độ 250Mb – 430K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 3 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

 
Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet4 200Mb – 350.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet4 200Mb – 350.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet4 200Mb – 350.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET4  ✔‎ Tốc Độ 200Mb – 350K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 2 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

 
Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet2 120Mb – 245.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet2 120Mb – 245.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet2 120Mb – 245.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET2  ✔‎ Tốc Độ 120Mb – 245K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 2 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

 
Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet1 100Mb – 225.000Đ/Tháng

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet1 100Mb – 225.000Đ/Tháng

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Supernet1 100Mb – 225.000Đ/Tháng  ✔‎ Gói SUPERNET1  ✔‎ Tốc Độ 100Mb – 225K/tháng Trang bị: 1 Modem chính + 1 Wifi phụ  Đóng trước 6 tháng:Tặng thêm 1 tháng  Đóng trước 12 tháng:Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ […]

 
Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net4Plus 140Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net4Plus 140Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net4Plus 140Mb  ✔‎ Gói NET4PLUS  ✔‎ Tốc Độ 140Mb – 260K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, […]

 
Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net3Plus 110Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net3Plus 110Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net3Plus 110Mb  ✔‎ Gói NET3PLUS  ✔‎ Tốc Độ 110Mb – 210K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, […]

 
Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net2Plus 80Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net2Plus 80Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net2Plus 80Mb  ✔‎ Gói NET2PLUS  ✔‎ Tốc Độ 80Mb – 150K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ […]

 
Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net1Plus 40Mb

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net1Plus 40Mb

Ngày đăng: 15 - 02 - 2022

Internet Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Gói Net1Plus 40Mb  ✔‎ Gói NET1PLUS  ✔‎ Tốc Độ 40Mb – 135K/tháng Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng   ☎☎ Gọi ngay: 0981.621.621 – ✔Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ […]

 
Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi Cho Sinh Viên

Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi Cho Sinh Viên

Ngày đăng: 13 - 02 - 2022

Cáp Quang Viettel Cần Thơ Khuyến Mãi Cho Sinh Viên   0981.621.621 – 0968.01234.3 ☎ ☎ Gọi ngay:0981.621.621  – Cáp Quang Viettel Cần Thơ cũng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thời gian lắp đặt cáp quang rất nhanh, chỉ 24 giờ sau khi kí hợp đồng, thủ tục nhanh chóng và lắp đặt trong ngày. Cáp Quang Viettel […]

 
1 6 7 8